HOME  
  DALMACIJA CAMP  
  GASTRONOMIi  
  BOKNINGAR & BOKNINGAR  
  PRISER  
     
  DOWNLOADS  
  KONTAKT  
  ANKOMST  
  IMPRESSUM  
  ALLMÄNNA VILLKOR  
     
 
 
 
   
  + + + + + + Bokningar och bokningar endast per e-post + + + + + +    
 


    ALLMÄNNA VILLKOR DOWNLOAD
 

Nedan hittar du våra allmänna villkor och förutsättningar (GTCs), som hittar program för användning av tjänsten genom Dalmacija Turizam d.o.o..

§1 Vårt erbjudande

Genom att boka genom Dalmacija Turizam doo (nedan även kallad researrangör) skapar ett avtal mellan byrån och resenären (nedan även kallad kund). Den avtalsenliga skyldighet Dalmacija Turizam doo uppstår vid korrekt placering av turistorterna. Researrangören ansvarar för utförandet av den bokade resan prestanda. Genom att betala den avtalade betalningen har kunden rätt att återvända om kontaktuppgifterna för hyresvärden.

§2 Våra aktiviteter
Researrangören skall överta de skyldigheter i samband med utbytet av egendom. Det åligger researrangören skall ge relevant information fanns tillgänglig att resa till boende till Internet och fritid personalen gärna hjälper hans beslut till sida. Här är researrangören att göra exakta uppgifter som krävs och kan hållas ansvarig för deras riktighet.

§3 Skyldigheter för kunden
Kunden är skyldig att bekräfta emot av honom direkt för att verifiera korrektheten och turnén att påpeka eventuella fel eller avvikelser inom en period av 3 dagar. Klagomål som kan anländer efter den tidsfrist som nämns ovan med researrangören inte möjligen övervägas. Ett påstående av kunden för att häva avtalet gäller inte fördröjda visas felaktigheter och avvikelser mellan bokningsbekräftelsen. Kunden har alla avtalsenliga skyldigheter för passagerare, för han gör bokningen, som för sitt eget avtal.

Kunden är vidare skyldig:

• giltiga resehandlingar, till har krävs visering eller liknande, eller att erhålla de nödvändiga tillstånd från de behöriga myndigheterna.

• Tullbestämmelser och valuta utbyte av reglerna i det land där målet är beläget, att följa.

Den fasta lönen gränsen på bekräftelse av ankomst accepterar bokat boende. Eventuella förseningar till leasegivaren kommunicera direkt. Om kunden inte anländer på överenskommet datum eller en sen ankomst inte lägliga betänkande, förlorar kunden sin rätt till den överenskomna boende. Betalningsskyldigheten förblir opåverkad.

• Se bara anges på bekräftelsen antalet folket Parcell. På kundens överbeläggning, är kunden skyldig att betala en lämplig avgift. Skulle kunden inte följer en sådan begäran kan researrangören häva avtalet och om skadestånd.

• Husdjur är tillåtna. Husdjur måste dock anges i bokningsbekräftelsen. Inte har meddelats i förväg om arten och storleken av sällskapsdjur matchen kan (kamphundar) inte in torget.

Endast efter samråd med researrangören kan (kämpar hundar) platsen går in.

I händelse av bristande efterlevnad av dessa krav är kundens ansvar och konsekvenser som kan bli skyldig att betala eventuella skador. Med insättningen, samtycker kunden till händelsen att det orsakar en förlust av något slag, till hyresvärden på plats för att täcka kostnaderna för avlägsnandet av skadan.

§4 Betalningsvillkor
För prestanda av byrån en avgift som debiteras vid ingående av avtalet. Detta ingår i deposition av din bokningsbekräftelse och kräver ingen separat fakturering. Vidare ingår i bokning bekräftelse faktura objektet, som det faktiska priset för bokningen kommer att betalas på de överenskomna datum. Det finns inga anspråk avseende fotbollsplaner eller avtalsbaserade tjänster som leverans av dina resehandlingar utan full utbetalning av deponering. Kunden förbinder sig att under avresa dagen att betala det utestående saldot på researrangören (reception). Ett försäkringsbevis krävs inte , eftersom kunden direkt till researrangören kan hantera transaktionen i receptionen. Vid försenad eller ofullständig betalning av kunden är ansvarig för eventuella skador till följd av dessa. Researrangören är i detta fall inte senare än en vecka efter avresan , medlemmarna har rätt att avbryta resekostnader. Den avbokningsavgift beräknas enligt bestämmelserna i dessa villkor.

§5 Ansvar för researrangören
Researrangören har att uppfylla de skyldigheter som följer av medling avtalet som en respektabel affärsman. Träffade researrangören inte fullgöra sina skyldigheter korrekt, kan kundernas efterfrågan upprättelse. Researrangören kan vägra lättnad om det krävs en oproportionerligt stor ansträngning. Åtgärder kan göras på ett sådant sätt att en likvärdig tjänst tillhandahålls. Kunden kan avvisa den erbjudna ersättning endast om han acceptans för orsaken är inte rimligt. En skuld i allmänhet utesluten, såvida det inte är grov vårdslöshet har bevisats. Ansvaret för medling är begränsad till det belopp av priset till omfattningen av skadan inte uppsåtligen eller av grov oaktsamhet.

§6 Skyldighet att samarbeta med kunder
Kunden är de eventuella fel som är förknippade med förmedlingen av researrangörerna, åtagit sig att göra alla rimliga för honom att rätta till felen och begränsa eventuella skador. I händelse av strömavbrott på researrangören eller den angivna kontakten ska omedelbart informeras. Researrangören förbehåller sig rätten till en lämplig bostad i den aktuella destinationen förmedla. Kunden är skyldig att meddela ett klagomål från resebyrån kontraktet omedelbart anmälas. Skulle kunden inte uppfyller de omedelbara informationsskyldighet ogiltigförklara alla anspråk och krav mot researrangören.

§7 Nycklar, ankomst och avresa tider, vägbeskrivning
Parcellen särskilda uppgifter om vem kunden får platser som avgångs- och ankomsttider tider är utformade, hur är han att boendet och andra reserelaterade detaljer, lär sig kunden antingen på webbplatsen (om publicerade) via telefon, via e-post på begäran eller senast när observationsområdet fördelning.

§8 Kostnader för ombokning och avbokning
Modifieringar eller förändringar av innehållet i reservationen skall lämnas skriftligen ange bokningsnumret. Överföringar är individuellt anpassade för en resebyrå med kunden. Avgifterna varierar enligt tabellen i avbeställningsavgift. Resebyrån förbehåller sig rätten att kräva en avgift för bearbetning i belopp av minst 20 euro per överföring. Kunden ska avbryta vistelsen utan godkännande av resebyråer är den överenskomna slutliga betalningen i det fulla belopp skall betalas. Om betalningen inte eller endast delvis betalas, kommer resebyrån att alla utestående med separat fakturering och kostnaden för en motsvarande avgift påståenden. Om kunden innan resan tillbaka effektivt eller inte resa, så gör resebyrån för mäklartjänster tjänster utförda av honom, en avbokningsavgift enligt följande schema:Dagar Avbokningsavgift i % av resans pris
upp till 45 dagar innan ankomst Insättning
45 - 30 Dagar 50 %
30 - 0 Dagar 100 %
     

Researrangören rekommenderar att du tar en reseförsäkring, i händelse av inställd flygning, täcker kostnaden för kunden. Den avbokningsavgift är alltid minst 50 €.

§9 Fordringar och preskription
Krav på felaktigt utförande av förmedlingstjänst, har kunden göras inom en månad från kontrakt avgång från researrangören. Efter denna period kommer krav mot researrangören endast göras gällande om kunden var förhindrad förskyllan möta tidsfristen. Utan hinder av föregående bestämmelser skall upphöra kundernas krav i agenturavtalet i månader. Perioden inleds med den dag då turnén var att börja enligt avtal eller har börjat.

§10 Valet av lag och plats för behörighet
Hela den rättsliga och avtalsförhållandet mellan kunden och researrangören styrs av tysk rätt. Kunden kan stämma resebyrån endast vid huvudkontoret. För åtgärder av medlet till kundens bostadsort är avgörande, inte passa riktas mot entreprenörer, människor som inte har någon allmän behörighet i Tyskland, eller de som efter ett avtal bytt bostad eller hemvist utomlands eller vars hemvist eller stadigvarande vistelseort vid tidpunkten för åtgärden inte är känd. I det här fallet, är säte för researrangören avgörande.

§11 Uppdelning klausul
Om någon bestämmelse i detta avtal är ogiltig eller ogenomförbar genom kontrakt vara ogiltig eller ogenomförbar, ska giltigheten av övriga bestämmelser inte påverkas. I stället för den ogiltiga eller ogenomförbara bestämmelsen kommer att ersättas av en giltig och verkställbar bestämmelse effekterna av den ekonomiska målet så nära som möjligt som har följt parterna med den ogiltiga eller ogenomförbara bestämmelsen. De föregående bestämmelserna skall tillämpas i händelse av att avtalet visar sig vara ofullständig.


     
ALLMÄNNA VILLKOR DOWNLOAD    
     
     
     
 
 
 
 
 
 
 
DOWNLOAD
Dalmacija Camp Plan
 
 

VIRTUEL TOUR OF
DALMACIJA CAMP


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   
   
     
 
Dalmacija-Camp | Ivana Pavla II 40 | CRO-23233 Privlaka | Tel: + 385 23 366 661 | Fax: + 385 23 366 668 | Mobiltel.: +385 99 25 53 197 | info@dalmacija-camp.com